Editor’s note: accessed online at https://soundcloud.com/manniskorochmigration/model-international-mobility-convention-visionen-om-en-konvention-for-mansklig-rorlighet.

By Lisa Pelling, Michael W. Doyle

June 19th, 2018

Människor & Migration

Can a new convention for the mobility of people increase immigrants’ rights? Michael Doyle, world-leading migration researcher and professor at Columbia University in New York, visits the podcast to talk with Arena Idé’s chief investigator, Lisa Pelling, about the work on the Model International Mobility Convention (MIMC) and what challenges it hopes to solve.

SVENSKA: Kan en ny konvention för människors rörlighet öka migranters rättigheter? Michael Doyle, världsledande migrationsforskare och professor vid Columbia University i New York, gästar podden för att tillsammans med Arena Idés utredningschef Lisa Pelling prata om arbetet med Model International Mobility Convention (MIMC) och vilka utmaningar man hoppas på att kunna lösa. Konventionen är resultatet av två års studier och konsultationer, och har fått stöd från ledande migrationsforskare, beslutsfattare och experter i hela världen. Konventionen är unik i det att den överbryggar de glapp som finns i nuvarande konventioner, och ger grundläggande rättigheter till alla som korsar gränser, oavsett om de gör det som flyktingar, arbetskraftsmigranter, turister eller företagare. Människor & Migration programleds och produceras av Maja Dahl.

ENGLISH: Can a new convention for the mobility of people increase immigrants’ rights? Michael Doyle, world-leading migration researcher and professor at Columbia University in New York, visits the podcast to talk with Arena Idé’s chief investigator, Lisa Pelling, about the work on the Model International Mobility Convention (MIMC) and what challenges it hopes to solve. The convention is the result of two years of study and consultation, and has received support by leading migration researchers, decision makers and experts around the world. The convention is unique in bridging the gaps in the existing conventions, and in ensuring fundamental rights to everyone crossing an international border, whether they do it as refugees, labor migrants, tourists or entrepreneurs. People & Migration is led and produced by Maja Dahl. 

Model International Mobility Convention – visionen om en konvention för mänsklig rörlighet

by Människor och Migration